OSINEK, a.s.
Historie v ČR:

Firma Osinek pochází původně z Kostelce nad Orlicí, kde se v tehdejším národním podniku vyráběly brzdové, třecí a těsnící materiály na bázi azbestu. V roce 1993 došlo k ukončení azbestové výroby v souladu s celoevropským trendem upouštění od volného používání azbestu. OSINEK, a.s. se následně věnovala převážně likvidacím azbestových ekologických zátěží.
2011 : Rekultivace Suchdol u Kutné Hory
Novodobá historie OSINEK, a.s. se datuje od přelomu roku 2010 a 2011, kdy jediný akcionář rozhodl o obnovení firmy OSINEK a navázání na její historický odkaz. V prvním roce se společnost zabývala rekultivací: dobývací prostor, nelegální skládka. Rekultivace zahrnovala: separace stavebního a výrobního odpadu, recyklace stavebního a jiného odpadu včetně asfaltu a živic, ukládání odpadu včetně azbestu a eternitu.
Současnost:
Od roku 2012 se společnost OSINEK, a.s. zabývá zámečnickou činností a rekultivací zanedbaných zemědělských ploch. Rekultivované plochy pak trvale zatraňuje a nebo zalesňuje. Vedlejším produktem této činností jsou dřevní štěpky, se kterými se však nezachází jako s odpadem, ale druhotně se štěpka využívá v energetice.